Sporty zimowe(zabawy i gry ruchowe na śniegu i elementy narciarstwa biegowego)

Klasa IV Klasa V Klasa VI Szczegółowe cele operacyjne

-zabawy i gry na śniegu.

-wożenie i pchanie sanek pojedynczo i grupowo.

-gry i zabawy na lodzie.

-nauka jazdy na nartach biegowych techniką klasyczną, bezkrok, krok w podejściu, zwrot, zmiana kierunku jazdy, zjazd, podejście.

 

-konkursy i zabawy na śniegu.

-rzuty śnieżkami na odległość i do celu.

-jazda na sankach pojedynczo i parami, skręty w prawo i lewo.

-gry i zabawy na lodzie.

-nauka jazdy na nartach biegowych techniką łyżwową: krok z odbicia, dwukrok ,zjazd szybki, przejazd przez muldy i garby, krok łyżwowy

 

-konkursy i zabawy na śniegu według inwencji własnej.

-gry i zabawy na sankach i łyżwach.

-nauka jazdy na nartach biegowych techniką klasyczną i łyżwową: trojkrok, krok trzytaktowy krok łyżwowy, bieg na garbach i muldach.

 

UMIEJĘTNOŚCI

UCZEŃ:

-lepi postacie ze śniegu.

-kieruje sankami w różnych kierunkach.

-zmienia pozycję w czasie jazdy na sankach.

-samodzielnie przeprowadza proste gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

-biega na nartach biegowych.

WIADOMOŚCI:

-zna:

-znaczenie hartowania organizmu dla zdrowia

 i higienicznego i bezpiecznego wypoczynku.

-znaczenie właściwego ubioru podczas zajęć zimą.

POSTAWY:

-stosuje poznane zasady i przepisy w zabawach i grach ruchowych.

-bezpiecznie wykonuje zadania i ćwiczenia.

- dokonuje samokontroli.

-samodzielne dobiera strój odpowiednio do rodzaju ćwiczeń i warunków pogodowych.

 

POWRÓT